جمع آوری زباله در ارتفاعات بام سبز لاهیجان توسط کوهنوردان+تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،کوهنوردان و طبیعت دوستان لاهیجان صبح امروز به صورت خودجوش به جمع آوری زباله ها در ارتفاعات بام سبز این شهر پرداختند.      

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،کوهنوردان و طبیعت دوستان لاهیجان صبح امروز به صورت خودجوش به جمع آوری زباله ها در ارتفاعات بام سبز این شهر پرداختند.

۱۳۹۳۰۹۲۱۱۴۲۶۴۴۴۹۱۴۲۷۳۱۲۴ ۱۳۹۳۰۹۲۱۱۴۲۶۴۲۹۰۰۴۲۷۳۱۲۴ ۱۳۹۳۰۹۲۱۱۴۲۶۴۳۱۸۱۴۲۷۳۱۲۴ ۱۳۹۳۰۹۲۱۱۴۲۶۴۳۳۰۵۴۲۷۳۱۲۴ ۱۳۹۳۰۹۲۱۱۴۲۶۴۳۴۳۰۴۲۷۳۱۲۴ ۱۳۹۳۰۹۲۱۱۴۲۶۴۳۵۶۴۲۷۳۱۲۴ ۱۳۹۳۰۹۲۱۱۴۲۶۴۳۹۳۰۴۲۷۳۱۲۴ ۱۳۹۳۰۹۲۱۱۴۲۶۴۴۱۰۱۴۲۷۳۱۲۴ ۱۳۹۳۰۹۲۱۱۴۲۶۴۴۲۵۷۴۲۷۳۱۲۴۱۳۹۳۰۹۲۱۱۴۲۶۴۴۳۸۲۴۲۷۳۱۲۴۱۳۹۳۰۹۲۱۱۴۲۶۴۲۷۹۱۴۲۷۳۱۲۴

 

 

 

Share