جبهه ی مقاومت در حلب نقشه ی غربی ها را نقش بر آب کرد

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری دیار میرزا ارتش سوریه و رزمندگان خط مقاوت طی دو روز گذشته عملیاتی به نام رنگین کمان را برای تکمیل محاصره ی حلب شروع کرده است. از طرف دیگر مسلحین و حامیان آنها به تکاپو افتاده اند تا هرچه زودتر طرح صلحی که میستورا با خود از سازمان […]

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری دیار میرزا ارتش سوریه و رزمندگان خط مقاوت طی دو روز گذشته عملیاتی به نام رنگین کمان را برای تکمیل محاصره ی حلب شروع کرده است.

از طرف دیگر مسلحین و حامیان آنها به تکاپو افتاده اند تا هرچه زودتر طرح صلحی که میستورا با خود از سازمان ملل به سوریه آورده بود ، اجرایی شود اما رزمندگان اسلام پیش دستی کرده و بر شدت حملات خود افزوده اند .

آخرین خبرهای میدانی حاکی از پیشروی ارتش سوریه و خط مقاومت در محور جنوب بریج دارد . حملات شدید و همه جانبه رزمندگان اسلام منجر به تسخیر بلندی های جنوب بریج و مناشر تا امتداد عویجه و انذارات دارد .

راه تدارکاتی مسلحین تروریست از سمت میدان جندول و بعیدین به داخل حلب بسته شده و مسلحین مجبور به عقب نشینی به معامل عین التل و بعیدین و شیخ مقصود شده اند .

نفس مسلحین در گلوگاه حلب به شماره افتاده و آمار تلفات بالای مسلحین خود گواه این مسئله است

halab mashah 2 i

zqfi43w3yfqflt1g1sha copy

Share