تندیس شکارچی از میدان دیلمان سیاهکل حذف شد

تندیس شکارچی از میدان دیلمان سیاهکل حذف شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،تندیس شکارچی از میدان دیلمان سیاهکل حذف شد.پیرو در خواست رییس اداره حفاظت محیط زیست سیاهکل تندیس شکارچی میدان دیلمان حذف شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،تندیس شکارچی از میدان دیلمان سیاهکل حذف شد.پیرو در خواست رییس اداره حفاظت محیط زیست سیاهکل تندیس شکارچی میدان دیلمان از این میدان حذف شد.تندیس شکارچی از میدان دیلمان سیاهکل حذف شد

پیرو درخواست جعفر میرزایی ،رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیاهکل از شهردار این شهر مبنی بر حذف تندیس یک شکارچی از میدان دیلمان سیاهکل که خبر آن دیروز منتشر شد با خبر شدیم که شهردار محترم سیاهکل ،دستور برداشتن این تندیس را صادر نمود و این مجسمه که سالها به عنوان نماد شکار و شکارچی در وسط میدان دیلمان سیاهکل خودنمایی می کرد صبح امروز از این میدان خداحافظی کرد.

 

Share