تصویر جالب از «راک» در حال مچ انداختن با کودک بیمار+ عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دواین جانسون«  Dwayne Johnson» ملقب به«راک» به دیدار کودکان بیمار در بیمارستان کودکان واشنگتن رفته و با آنها مچ می انداخته و به آنها  می‌بازد!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دواین جانسون«  Dwayne Johnson» ملقب به«راک» به دیدار کودکان بیمار در بیمارستان کودکان واشنگتن رفته و با آنها مچ می انداخته و به آنها  می‌بازد!

۲۸۲۱۸۴۶_۲۵۳

Share