تصاویری جالب و دیدنی از کنکور در افغانستان!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،تصاویر زیر مربوط به کنکور در کشور همسایه ایران یعنی افغانستان است. /تابناک

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،تصاویر زیر مربوط به کنکور در کشور همسایه ایران یعنی افغانستان است.

۲۷۹۷۶۴۸_۸۴۸ ۲۷۹۷۶۴۹_۴۸۹

/تابناک

Share