تا زمانی که در شهرداری هستم اجازه به یغما بردن اموال را نخواهم داد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا قنبرزاده گفت:تا زمانی که بنده در شهرداری رودسر هستم اجازه فروش و به یغما بردن اموال این نهاد مردمی را نخواهم داد .شهرداری زیر فشار برای باز کزدن کارخانه کمپوست قرار دارد هرگز تا نواقص اساسی برطرف نشود کمپوست را راه اندازی نمی کنم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هم اندیشی شهردار با کارکنان شهرداری رودسر در سالن شهید آوینی با مدح سرایی بعضی از مسئولین دررسای شهردار رودسر آغاز شد البته بعضی از نکات اشاره شده به واقعیت نزدیک بود.

IMG_2489_wm«رصد رودسر» در ادامه نوشت:خبرها از خدافظی شهردار در این جلسه شنیده میشد که این امر تحقق نیافت و چشمان شهردار در بعضی از زمان های سخنرانی مدیران خود در شهرداری بغض آلود می شد ، در نظر بعضی دیگر افراد این هم اندیشی نوعی صف آرایی شهردار در مقابل شورای شهر می دانند.

خداداد قنبرزاده آخرین سخنران این جلسه بود وی مسئولیت شهردار را بسیار سنگین و پر اهمیت دانست و افزود:جایگاه مدیریت در نظام اسلامی بسیار ارزشمند وسنگین بوده و مدیر هماننده پدر در حوزه مسئولیت خود باید تمامی کارمندان خود را با یک نگاه ارزیابی کند.

شهردار رودسر اضافه کرد:شهردار عصاره شورای شهر می باشد و اگر نبود تعامل بین شورا و شهرداری هرگز آن توفیقات بدست آمده امکان پذیر نبود.

وی در ادامه گفت:رعایت حقوق شهروندی در اولویت کاری مدیریت شهری رودسر قرار دارد و در ۱۲ ماه گذشته سعی کردم با اعتدال در این مسیر گام بردارم.

قنبرزاده اظهار کرد: همه نقاط شهر رودسر در اولویت عمرانی و خدماتی قرار دارند و هیچ نقطه به عنوان درجه ۲ در شهرداری رودسر وجود ندارد.

وی با تاکید براینکه هرگز پس از آغاز بکار در شهرداری رودسر مدیریت گذشته را زیر سوال نبرده ام گفت:سعی کردم تلاش شبانه روزی همکاران خود را قدر بدانم و جایگاه آنها را در حوزه مدیریت ارتقا دهم.

شهردار رودسر با گلایه اینکه حرف های ناگفته زیادی را در سینه خود دارم  افزود: امروز در جمع ما کسانی فقط حرف می زنند و از عمل آنها خبری نیست، قضاوت عملکرد خود را به مردم می سپارم.
IMG_2487_wm

وی در ادامه گفت:تا زمانی که بنده در شهرداری رودسر هستم اجازه فروش و به یغما بردن اموال این نهاد مردمی را نخواهم داد و در مورد کارخانه کمپوست اضافه کرد:شهرداری زیر فشار برای باز کزدن کارخانه کمپوست قرار دارد هرگز تا نواقص اساسی برطرف نشود کمپوست را راه اندازی نمی کنم.

قنبرزاده تنش بوجود آمده در خصوص کارگزان روزمزد را تعادمل و رایزنی بین شهرداری و شورا قابل حل دانست.

Share