بانک هایی که پول مردم گیلان را صرف توسعه سایر استان ها می کنند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیرکل امور هماهنگی و اقتصادی استانداری گیلان گفت: اسامی بانکهایی که همکاری خوبی با توسعه و بخش اشتغال استان ندارند، اعلام خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان گفت: اسامی بانکهایی که همکاری خوبی با توسعه و بخش اشتغال استان ندارند، اعلام خواهد شد.

bankآرش فرزام صفت در خصوص تاثیر عملکرد بانکهای استان در جهت توسعه بخش اقتصاد گیلان گفت: برخی از بانکها همکاری خوبی با استان ندارند و در صورت ادامه این روند اسامی شان اعلام خواهد شد.

وی اضافه کرد: بانکهایی که انتظارات مردم و استان را برآورده نمی کنند شاید در کوتاه مدت به منافعی دست یابند اما به تدریج عدم همکاریشان با بخش تولید و اشتغال، به ضررشان خواهد بود.

فرزام صفت با اشاره به اینکه اعتماد مردم به بانکها موجب تحقق اهداف بلندمدت بانکهای استان خواهد شد،خاطرنشان کرد: بانکهایی که از مردم گیلان سپرده می گیرند و صرف توسعه شهرهای دیگر استانهای کشور می کنند به مردم شناسانده خواهند شد.

وی افزود: بانکها باید در مسیر سیاست های دولت که اشتغالزایی و کمک به تولید است،حرکت کنند این در حالیست که بانکهایی که در همکاری با استان سهل انگارند بیشتر به بخش های خدمات تسهیلات ارائه می کنند و پرداختن به بخش تولید استان را چندان مدنظر قرار نمی دهند.

وی درخصوص عملکردهای بانکهای خصوصی در گیلان با بیان اینکه این بانکها در جذب منابع مردمی به شدت قوی عمل می کنند اما به لحاظ تکلیف در تسهیلات خود را موظف به همکاری با دولت نمی دانند،تصریح کرد:چنین عملکردی از سوی بانکهای خصوصی به ضرر بانکهای دولتی استان است زیرا مردم برای گرفتن سود بانکی بیشتر سپرده هایشان را به بانک خصوصی می برند و بانکهای دولتی خالی می مانند.
/ایسنا

Share