بازپرسی طولانی مدت از پرسپولیسی ها برای ماجرای سفر پرحاشیه به مادرید

بازپرسی طولانی مدت از پرسپولیسی ها برای ماجرای سفر پرحاشیه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،بهروز منتقمی و حسین کلانی امروز به عنوان مطلع به دادسرا رفتند تا در مورد ماجرای سفر به مادرید صحبت کنند. آن ها از ساعت ۹ صبح تا ۱۵ در بازپرسی بودند. دادسرای ویژه جرایم ورزشی و دادسرای فرهنگ و رسانه، اتفاقات این سفر را با دقت خاصی بررسی می کنند و این پرونده همچنان مفتوح و بازپرسی ها همچنان ادامه دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،بهروز منتقمی و حسین کلانی امروز به عنوان مطلع به دادسرا رفتند تا در مورد ماجرای سفر به مادرید صحبت کنند. آن ها از ساعت ۹ صبح تا ۱۵ در بازپرسی بودند. دادسرای ویژه جرایم ورزشی و دادسرای فرهنگ و رسانه، اتفاقات این سفر را با دقت خاصی بررسی می کنند و این پرونده همچنان مفتوح و بازپرسی ها همچنان ادامه دارد.بازپرسی طولانی مدت از پرسپولیسی ها برای ماجرای سفر پرحاشیه

همچنین خواجوند، وکلای سیاسی، همسر و برادر سیاسی هم امروز به دادسرا رفته بودند. خواجوند سخنگوی باشگاه پرسپولیس که خودش هم در دادسرا حضور داشت در این مورد گفت: «خوشبختانه مشکلی پیش نیامد و قراری برای منتقمی صادر نشد. آن ها هم اکنون از دادسرا به بیرون آمده اند اما پیگیری پرونده همچنان ادامه دارد.»

منتقمی و کلانی درگیر پرونده شکایت مدعی العموم در مورد سفر به مادرید هستند. سیاسی هم که در بازداشت به سر می برد، بیش از اینکه درگیر شکایت شرکت بهنام پیشرو کیش باشد، درگیر اتفاقات سفر به مادرید است./خبر آنلاین

Share