انتقال سازمان چای از لاهیجان به رشت صحت ندارد/چای متعلق به کل کشور است

انتقال سازمان چای کشور از لاهیجان به رشت صحت ندارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،رئیس سازمان چای کشور به خبر منتشره ازسوی یکی از سایت ها مبنی بر انتقال سازمان چای کشور از لاهیجان به رشت واکنش نشان داد وخاطر نشان کرد:اصلا این بحث ها مطرح نبوده وچای فقط متعلق به لاهیجان وگیلان نیست بلکه متعلق به کل کشور است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،دکترمحمد ولی روزبهان درنشست هم اندیشی با مدیران واحدهای چایسازی غرب گیلان وشرق مازندران افزود:توزیع داخلی چای سنواتی به اقتصاد کشور وهمچنین به اعتمادمردم ضربه وارد کرده است و با توجه به مصوباتی که در این زمینه ازسابق  وجود داشته  صرفا با نظارت  این سازمان بایدتبدیل به کمپوست شده ویا صادرگردد. انتقال سازمان چای کشور از لاهیجان به رشت صحت ندارد

وی گفت:هم اکنون دستگاههای امنیتی وانتظامی همکاری خوبی دربرخورد با توزیع غیرقانونی چای سنواتی در داخل کشوردارند و مجموعه عوامل سازمان چای کشور نیزب صورت روزانه این موضوع را رصدمی کنند.

رئیس سازمان چای کشور دربخشی دیگر از سخنانش همچنین به خبر منتشره ازسوی یکی از سایت ها مبنی بر انتقال سازمان چای کشور از لاهیجان به رشت واکنش نشان داد وخاطر نشان کرد:اصلا این بحث ها مطرح نبوده  وچای فقط متعلق به لاهیجان وگیلان نیست بلکه متعلق به کل کشور است.

وی اظهارداشت:ولی شروع چای از لاهیجان بوده  است موقعیت جغرافیایی ،تاریخی ،وجودمرکز تحقیقات چای کشور،موزه چای ،قبر کاشف السلطنه بنیانگذار چای وهمچنین  وجود کارشناسان خبره ،اصلا چنین بحثی  تاکنون مطرح نبوده ونیست  واین نیت وتفکرهم وجودندارد و این انتقال چه کمکی می تواندبه این صنعت بکند.

رئیس سازمان چای کشور همچنین در خصوص دغدغه کاهش تولید و سطح کشت دراستان مازنداران افزود:این دغدغه بجایی است وبزودی با مسئولان  ومتولیان امردر  استان مازندران نشست برگزار خواهیم کرد و جهت جلوگیری از تغییر کاربری باغات چای  دراین استان برنامه ریزی خواهیم کرد.

دکتر روزبهان در خصوص پرداخت تسهیلات بهزراعی نیز تاکیدکرد:همه مقدمات این کار فراهم شده وطرح جامع در این خصوص تهیه گردیده وامیدواریم بزودی شاهدپرداخت تسهیلات  بهزراعی باشیم.

رئیس سازمان چای کشور ادامه داد:ما به دنبال آن هستیم با همکاری چایکاران،کارخانه داران وتجاروبازرگانان وهمه دلسوزان به صنعت چای کشور یک طرح جامع وکامل بصورت زیربنایی برای چای تهیه وارایه نماییم تا از حالت پراکندگی وارائه طرح های متعدد جلوگیری گردد ومسولان ومتولیان نیز بتوانند یک تصمیم قاطع در این خصوص اتخاذ کنند.

وی همچنین ازآمادگی مسئولان وزارت جهادکشاورزی جهت پرداخت تسهیلات جهت مکانیزاسیون باغات چای خبرداد وافزود:علاوه برآن بایدبرای آبیاری تحت فشارباغات چای نیز برنامه ریزی کنیم ودرسالهای گذشته پنج  هزار هکتار باغات ما  دارای سیستم آبیاری تحت فشار بودند   اما متاسفانه آلان به ۵۰۰ هکتار کاهش یافته است  که باید تلاش وپیگیری کنیم آبیاری تحت فشاررا گسترش دهیم.

رئیس سازمان چای کشور افزود:هم اکنون امیدبه چایکاران برگشته وبایدتلاش کنیم این امیدواقعی واثرگذارباشدوبه آینده صنعت چای امیدوارم  وبا همت بلندشما،سرمایه گذاری  که در این بخش کرده اید وهمچنان پای کار هستید باید بفکرسودآوری شما باشیم وامیدوارم روزبه روز شاهدرشداین صنعت باشیم.

وی در پایان ازارایه  قیمت پیشنهادی خرید تضمینی برگ سبز چای برای سال آینده  وهمچنین تبلیغات وتغییر فرهنگ وذائقه مصرف کنندگان از سوی رسانه ملی خبرداد.

دراین نشست هم چنین نمایندگان تشکل ها وتنی چندازمدیران واحدهای چایسازی خواستار جلوگیری از توزیع چای سنواتی درداخل بازار کشور،کاهش قدرسهم ۳۳ درصدی کارخانجات به دولت  وپرداخت تسهیلات بهزراعی به چایکاران شدند./زبان گویا

Share