افتخاری خبر داد: انفصال از خدمت سعید مرتضوی و ۲ قاضی پرونده کهریزک

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از اجرای حکم انفصال از خدمت سعید مرتضوی و ۲ قاضی دیگر در پرونده کهریزک خبر داد. محسن افتخاری در این گفتگو اعلام کرد: حکم دیوان عالی کشور درباره سعید مرتضوی یکی از قضات متهم در پرونده حادثه بازداشتگاه کهریزک و همچنین ۲ قاضی […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از اجرای حکم انفصال از خدمت سعید مرتضوی و ۲ قاضی دیگر در پرونده کهریزک خبر داد.

mortazaviمحسن افتخاری در این گفتگو اعلام کرد: حکم دیوان عالی کشور درباره سعید مرتضوی یکی از قضات متهم در پرونده حادثه بازداشتگاه کهریزک و همچنین ۲ قاضی دیگر مبنی بر انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی، برای اجرا به اجرای احکام ارسال شد.

وی افزود: همچنین شعبه هم‌عرض برای آن بخش از پرونده که دیوان عالی کشور ایراد گرفته تعیین نشده، اما اصل حکم که تایید شده، برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده است.
/مهر

Share