واکنش فرماندار رشت نسبت به برکناری شهردار!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فرماندار رشت با اشاره به اینکه رییس شورای شهر رشت در جلسه طرح سؤال از شهردار بهانه حضور شهردار را پاسخگویی به چند سوال به عنوان نقاط ضعیف عملکرد شهردار مطرح کرد، از برکناری محمد ابراهیم خلیلی ابراز تعجب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فرماندار رشت با اشاره به اینکه رییس شورای شهر رشت در جلسه طرح سؤال از شهردار بهانه حضور شهردار را پاسخگویی به چند سوال به عنوان نقاط ضعیف عملکرد شهردار مطرح کرد، از برکناری محمد ابراهیم خلیلی ابراز تعجب کرد.

فررسید عیسی مهدوی در واکنش به برکناری محمد ابراهیم خلیلی شهردار رشت، با اشاره به اینکه عباس صابر رییس شورای شهر رشت در جلسه طرح سؤال از شهردار که هشتم مهر در محل شورای شهر رشت برگزار شد، بهانه حضور شهردار را فقط پاسخگویی به چند سوال به عنوان نقاط ضعیف عملکرد شهردار مطرح کرد، از برکناری شهردار رشت ابراز تعجب کرد.

فرماندار رشت، گفت: برکناری شهردار طبق قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی از وظایف شورا است.

وی با تأکید بر اینکه به عنوان فرماندار و مدیریت ارشد شهرستان رشت مطیع قانون هستم، تصریح کرد: با تبعیت از قانون در مورد این حق قانونی شورا دخالتی نخواهم کرد.

مهدوی در خاتمه ابراز امیدواری کرد: اعضای شورای اسلامی شهر رشت در انتخاب شهردار جدید با بررسی سوابق گذشته مدیریت فرد کاندیدای احراز این سمت، دیدی درست و کارشناسی در راستای حل مشکلات این کلان شهر داشته باشند.
/دیارباران

Share