۳۰۰۰ متر از اراضی شهرک صنعتی ماسال پس از ۸ سال آزاد شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت : از موضع خود در برخورد با افراد معارض و قانون شکن کوتاه نخواهیم آمد و با آنها برخوردی صریح و قانونی خواهیم داشت .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت : از موضع خود در برخورد با افراد معارض و قانون شکن کوتاه نخواهیم آمد و با آنها برخوردی صریح و قانونی خواهیم داشت .
lahooti-med طهمورث لاهوتی اشکوری گفت : طی پیگیریهای به عمل آمده از سوی واحد حقوقی شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان ۳۰۰۰ متر از اراضی شهرک صنعتی ماسال که مدت ۸ سال در دست فرد معارض بوده با حضور مامورین نیروی انتظامی آزاد گردید .
وی در ادامه افزود : فرد معارض تعداد ۱۰۸ جعبه کندو عسل را در اختیار داشته و از آنها بهره برداری می نموده و با توجه به اخطارهای پی در پی شرکت شهرکهای صنعتی استان به جهت مشخص کردن وضعیت زمین و نحوه استقرار فرد معارض در آن هیچگونه اقدامی از سوی وی مبنی بر پاسخ گویی و پیگیری لازم انجام نپذیرفت و در نهایت در تاریخ ۲۷/۵/۹۳ طی حکم دادیار دادسرای شهرستان ماسال حکم تخلیه صادر و رفع معارض اجرای گردید .
رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت : از سوی واحد حقوقی به فرد معارض پیشنهاد داده شده بود که زمین تصرف شده را خریداری و در آنجا به صورت قانونی ایجاد اشتغال و تولید عسل طبیعی نماید که فرد معارض نسبت به اجرای این پیشنهاد بی تفاوت بوده و ادعای مالکیت زمین را داشته و این در حالی بوده که وی هیچ گونه مدرکی دال بر ادعای خود نداشته است .
طهمورث لاهوتی اشکوری در ادامه بیان داشت که : شهرک صنعتی ماسال از شهرکهای حائز اهمیت و دارای پتانسیل مناسبی به جهت جذب سرمایه گذار می باشد و این شهرک دارای زیر ساختهای خوبی بوده و مشاغل مختلفی در عرصه های گوناگون می توانند در آن مستقر شوند .
وی در پایان از زحمات و همکاری همه جانبه دادیار دادسرای شهرستان ماسال و فرماندهی نیروی انتظامی این شهرستان و واحد حقوقی شرکت شهرکهای صنعتی استان به جهت خاتمه یافتن این پرونده و قرار گرفتن و بازگشت این عرصه به صاحبین اصلیش که همان صاحبین صنایع است تقدیر و تشکر کرد .

/ روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان

Share