گزارش تصویری مراسم افتتاحیه دبیرخانه ی همایش تجلیل ازمفاخر و مشاهیر گیلان با حضور پروفسور سمیعی

 

1 2 3 4 IMG_5768IMG_5770 IMG_5773 IMG_5777 IMG_5779 IMG_5788 IMG_5801 IMG_5802 IMG_5809 IMG_5810 IMG_5814 IMG_5818 IMG_5825 IMG_5827 IMG_5832 IMG_5833 IMG_5846 IMG_5853  IMG_5871 IMG_5874 IMG_5893 IMG_5899 IMG_5901 IMG_5919 IMG_5921 IMG_5922 IMG_5932 IMG_5939 IMG_5947 IMG_5964 IMG_5984 IMG_5986 IMG_5988 IMG_5989 IMG_5998 IMG_6027 IMG_6046 IMG_6059 IMG_6062 IMG_6099 IMG_6121 IMG_6121a IMG_6123 IMG_6124 IMG_6129 IMG_6142

Share