گزارش تصویری افتتاح همزمان ۸۵ پروژه مخابراتی در گیلان

 

 

ashori IMG_8646 IMG_8658 IMG_8664 IMG_8667 IMG_8698 IMG_8709 IMG_8722 IMG_8746 IMG_8759 IMG_8766 IMG_8793 IMG_8796 IMG_8820 IMG_8839 IMG_8845 IMG_8890 IMG_8893 IMG_8913IMG_9063 IMG_8930 IMG_8939 IMG_8955 IMG_8972 IMG_8997 IMG_9033 IMG_9049 IMG_9060 IMG_9154 IMG_9166 IMG_9168 IMG_9229 IMG_9235 IMG_9237 IMG_9245 IMG_9251 IMG_9257 IMG_9262 IMG_9277 IMG_9293 IMG_9300 IMG_9304

Share