ورود بخشی از ماشین آلات سنگین خریداری شده سد شفارود به گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، به نقل از روابط عمومی آب منطقه ای گیلان در اجرای تعهدات فایناس خارجی سد شفارود، فایناشور تاکنون مبادرت به بارگیری و اعزام ۴۷ دستگاه ماشین آلات سنگین از کشور چین و از طریق راههای آبی به مقصد گمرک شهیدرجائی بندرعباس نموده و محموله مذکور پس از رسیدن […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، به نقل از روابط عمومی آب منطقه ای گیلان در اجرای تعهدات فایناس خارجی سد شفارود، فایناشور تاکنون مبادرت به بارگیری و اعزام ۴۷ دستگاه ماشین آلات سنگین از کشور چین و از طریق راههای آبی به مقصد گمرک شهیدرجائی بندرعباس نموده و محموله مذکور پس از رسیدن به مقصد متعاقباً از طریق ترانزیت داخلی به گمرک بندرانزلی در حال انتقال می باشد.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

از این میزان تعداد ۱۵ دستگاه در گمرک بندرانزلی بار اندازی گردیده و مابقی آن به تعداد ۳۲ دستگاه نیز در راه بندر عباس به بندر انزلی می باشند.

Share