قطعاً در جلسه استیضاح توضیحات کافی و تکمیلی را ارائه خواهم کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهردار رشت گفت:با توجه به اینکه پاسخگویی همواره اصل محوری ما بوده است، قطعاً در جلسه ای که به همین منظور تشکیل می گردد، حاضر و توضیحات کافی و تکمیلی را ارائه خواهم کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمدابراهیم خلیلی شهردار رشت درخصوص انتخابات امروز ریاست و هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت، اظهار کرد: براساس قوانین شهرداری ها، شهردار یک شهر منتخب اعضای شورا است و من نیز بر این عقیده ام که شهردار یک شهر باید بتواند با تمامی مجموعه شورای اسلامی همکاری و تعامل داشته باشد. و در نهایت این منافع عام و استیفای حقوق شهروندان است که از اولویت های اساسی به شمار می رود و وظیفه مجموعه شورا و شهرداری این است که در این مسیر گام بردارند.

khalili-349 (2)وی درخصوص خبرهای مربوط به استیضاح خود گفت: استیضاح را حق قانونی شورا می دانم. شورای اسلامی شهر به عنوان منتخبین بی واسطه مردم، باید حافظ حقوق آنان باشند و بنده این حق را محترم می دانم و با توجه به اینکه پاسخگویی همواره اصل محوری ما بوده است، قطعاً در جلسه ای که به همین منظور تشکیل می گردد، حاضر و توضیحات کافی و تکمیلی را ارائه خواهم کرد.

شهردار رشت در ادامه پیرامون انعکاس برخی گفتگوها از زبان اعضای شورا درخصوص استیضاح و طرح سوال بعنوان پایان کار شهردار رشت و صحت آن گفت: با احترام به حق انعکاس اخبار از سوی رسانه ها، تلاش این است که عملکرد ها نباید براساس اخبار و واکنش به خبرها باشد. به همین علت، بیان این سخنان در شرایط فعلی نه به مصلحت مردم و شهر است و نه منافع عمومی را دنبال می کند. بنابر این شهر اکنون احتیاج به آرامش داشته و در سایه آن خدمت به مردم را پیگیری می کنیم.
/ایسنا

Share