ظریف در بارگاه امام علی(ع) +عکس

“محمد جواد ظریف” وزیرخارجه ایران امروز با ورود به نجف اشرف به زیارت بارگاه مطهر امام علی (ع) مشرف شد.

“محمد جواد ظریف” وزیرخارجه ایران امروز با ورود به نجف اشرف به زیارت بارگاه مطهر امام علی (ع) مشرف شد.
115739_941

Share