سناریوی جدید طراحان استیضاح شهردار رشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،عصر یکشنبه خبر امضای لایحه استیضاح شهردار رشت توسط ۱۳ نفر از اعضای شورای چهارم رشت توسط پایگاههای خبری و خبر گزاری های استان منتشر گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،عصر یکشنبه خبر امضای لایحه استیضاح شهردار رشت توسط ۱۳ نفر از اعضای شورای چهارم رشت توسط پایگاههای خبری و خبر گزاری های استان منتشر گردید. لایحه مفصلی که در بازه زمانی کوتاه! سریعا آماده و جهت امضا پیش روی اعضای شورای شهر رشت قرار گرفت تا شهردار غایب را دچار شگفتی کند!

download-25هنوز ۲۴ ساعت از خبر امضای لایحه استیضاح نگذشته بود که شایعات شهردار شدن برخی از اعضای شورای شهر,بحث داغ شبکه های اجتماعی چون وایبر و برخی از پایگاههای خبری گردید. شایعه ای که در کمال تعجب, اعضای نام برده خود بی اطلاع و منکر آن شدند.

در سناریوی جدید استیضاح شهردار رشت چند نکته و سوال جهت تنویر افکار عمومی حائز اهمیت است:

– بر اساس قانون وظایف شوراها اعضای شورای شهر حق دخالت در عزل و نصب پرسنل شهرداری را ندارند. این در حالی است که محتوای گفتگو و مشاجرات صحن علنی شورای شهر رشت در یکشنبه گذشته مبنی بر عدم مشورت شهردار با اعضای شورا در خصوص جابجایی های صورت گرفته بوده است.این در حالیست که بنا برشنیده ها در شب قبل بیش از نیمی از اعضا شورا در جریان این عزل و نصب ها قرار گرفته بودند.

آیا منظور طراحان استیضاح از مشورت, اجازه گرفتن شهردار برای جابجایی افراد است؟ و در این صورت آیا این امر در تناقض با قوانین وظایف شوراها نمی باشد؟!

آیا شهرداری که در ۹ ماه حضور خود در سازمان عریض و طویل شهرداری کلانشهر رشت تنها ۷ انتصاب مدیریتی داشته که آنها هم به دلیل توصیه های و درخواست های مکرر اعضای شورا ویا فوت و بازنشستگی مدیران قبلی انجام پذیرفته اینگونه باید به بهانه انتصاب مدیران بدون هماهنگی اعضا شورا مورد انتقاد قرار گیرد؟

به زعم کارشناسان حجم مصاحبه ها و تبلیغات رسانه ای شورای شهر فعلی رشت از مجموع فعالیت های رسانهای سه شورای قبلی بسیار گسترده تر بوده است و ابن خطر احساس می شود که پروپاگاند رسانه ای جایگزین انجام وظایف قانونی اعضای شورا در حمایت از حقوق شهروندان رشتی شده است.

نکته دیگری که حائز اهمیت است انتخابات قریب الوقوع ریاست شورای شهر رشت و گزینه ها, چانه زنی ها و معاملات احتمالی جهت کسب مجدد کرسی ریاست شوراست. ریاست شورای شهر رشت علی رغم مدالهای ملونی چون نخبه گرایی, تخصص و غیره که بر سینه دارد و با وجود تمامی شعارهای تبلیغاتی و پوپولیستی در طول دوره یکساله ریاست خود, ظاهرا نتوانسته شهروندان و حتی همسنگران خود در صحن شورا را برای تمدید ریاست خود مجاب نماید.

گواه بر این امر شنیده هایی حاکی از مذاکرات ایشان با دو عضو غیر رشتی شورای چهارم است که رای موافق خود به تمدید ریاست را مشروط به استیضاح شهردار کنونی رشت نموده اند. اعضایی که اظهارنظرهای غیر کارشناسانه ایشان طی هفته های گذشته موجب بهت و حیرت خوانندگان و شهروندان گردیده است.

و اما نکته آخر, در حالی که هنوز جلسه استیضاح برگزار نشده و شهردار رشت برکنار نگردیده, طی روز گذشته شایعاتی هدف دار از جانب افراد نزدیک به طراحان استیضاح در فضای مجازی,شبکه های اجتماعی و حتی برخی از پایگاه های خبری استان منتشر شد که مشخصا تعدادی از رقبای احتمالی انتخابات ریاست شورا را هدف قرار داده و برای گزینه شهرداری مطرح کرده بود.

به زعم نویسنده مطرح کردن اسامی برخی افراد و منتسب کردن این شایعات به افرادی که مخالف استیضاح بوده و لایحه مورد نظر را امضا نکرده اند,چیزی جز سناریوی حذف رقیبان در انتخابات آتی ریاست شورای شهر رشت نیست.

به هر حال یاد آوری این مهم خالی از لطف نیست که جایگاه کنونی اعضای شورا بر اساس اعتماد مجدد مردم به نمایندگان خود در جهت نظارت و بهبود کیفیت خدمات شهری ارائه شده از جانب شهرداری می باشد. گناه جنگ قدرت بر سر کسب کرسی ریاست شورای شهر و ذبح حقوق به حق شهروندان زیر پایه های این کرسی کمتر از گناه متخلفین شورا در دوره های گذشته نیست, متخلفینی که در دور سوم با شکستن شیشه اعتماد و خیانت به آرای شهروندان, اعتبار خود,شهر خود و ساکنین آن را به سخره گرفتند….

گیل خبر/

Share