دختران طناب باز گیلانی+تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا لافند بازی (طناب بازی) یکی از بازی ها و برنامه های قدیمی گیلانی است که به مناسبت های مختلف و اغلب در جشن های محلی اجرا می شود. در منطقه صومعه سرا یک خانواده که دو تن از افراد آن خانم هستند این برنامه را اجرا می کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا لافند بازی (طناب بازی) یکی از بازی ها و برنامه های قدیمی گیلانی است که به مناسبت های مختلف و اغلب در جشن های محلی اجرا می شود. در منطقه صومعه سرا یک خانواده که دو تن از افراد آن خانم هستند این برنامه را اجرا می کنند.
gilankhabar-jashnvare-reshte-va-khoskar16 gilankhabar-jashnvare-reshte-va-khoskar17

Share