جشن تولد رئیس شورای شهر +تصاویر

نشست خبری احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران در آستانه یک سالگی شورای چهارم و همزمان با سالروز تولد ۵۷ سالگی ایشان با حضور خبرنگاران برگزار شد.

نشست خبری احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران در آستانه یک سالگی شورای چهارم و همزمان با سالروز تولد ۵۷ سالگی ایشان با حضور خبرنگاران برگزار شد.
14-8-25-23552unnamed1 14-8-25-2350143 14-8-25-235164

Share