تشخیص و تصمیم مناسب از ارکان اصلی مدیریتی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهردار رشت در جلسه معارفه جمعی از مدیران شهرداری گفت:تشخیص و تصمیم مناسب از ارکان اصلی مدیریتی است.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهردار رشت در جلسه معارفه جمعی از مدیران شهرداری گفت:تشخیص و تصمیم مناسب از ارکان اصلی مدیریتی است.

khalili-349در این جلسه محمد ابراهیم خلیلی شهردار رشت با اشاره به موقعیت حساس شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی، تشخیص و شناسایی فرصت ها و موقعیت ها را از وظایف اصلی مدیران شهری خواند و اذعان داشت: با توجه به چالش های شهرداری رشت در حوزه اقتصادی و رکود ساخت و ساز، ایجاد درآمدهای پایدار یکی از ضرورت هایی است که انتظار می رود کلیه مدیران همگام با یکدیگر نسبت به آن همت گمارند.

شهردار رشت تشخیص و تصمیم مناسب را از ارکان اصلی مدیریتی دانست و گفت: برای خروج از نگاه سنتی مدیریتی نیازمند تغییرات و نگاه های بلند مدت می باشیم.
وی در همین رابطه افزود: تفکر روزمرگی آسیبی است که باید با پویایی و خلاقیت در بدنه مدیریتی جایگزین شده و نگاهی که وضعیت موجود را عادی می پندارد نیز باید به نگاه موقعیت شناس و تحول محور تبدیل گردد .
در انتهای این جلسه جناب آقای علیرضا کامران راد به عنوان سرپرست دفتر سرمایه گذاری شهرداری، جناب آقای داریوش رحمتی به عنوان سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی و سرکار خانم سمیه رستگار به عنوان مدیریت حقوقی معرفی شده و از زحمات مدیران سابق این ادارات قدردانی به عمل آمد.

Share