بیشترین مشکلات واحدهای صنعتی در حوزه بانکی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت : مدیران دستگاه های اجرایی می بایست از صنعت و تولید استان حمایت و پشتیبانی کنند . به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان طهمورث لاهوتی اشکوری گفت : دومین جلسه کار گروه حمایت از تولید ، با حضور […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت : مدیران دستگاه های اجرایی می بایست از صنعت و تولید استان حمایت و پشتیبانی کنند .
lahooti-medبه نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان طهمورث لاهوتی اشکوری گفت : دومین جلسه کار گروه حمایت از تولید ، با حضور معاون برنامه ریزی استانداری گیلان ، مدیران بانکها و مدیران دستگاه های مرتبط با تولید و صنعت در رودبار تشکیل شد .
وی افزود : این کار گروه به دستور استاندار گیلان تشکیل شده است و بررسی کارشناسانه از تمامی مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی و ارائه راهکارهای قانونی در حل آنها از اهداف اساسی تشکیل این کار گروه است .
رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان : همکاری و یاری مسئولان و مدیران بانکها و ادارات و سازمان های مرتبط با امر تولید در تقویت اشتغال و رفع مشکل بیکاری و ارائه راهکارهای خروج از رکود اقتصادی از جمله مهم ترین وظایف ماست .
وی در پایان اشاره به این نکته داشت که : براساس بررسی های به عمل آمده بیشترین مشکلات واحدهای صنعتی در حوزه بانکی بوده است .

Share