اشک‌های رئیس قوه مجریه در فراق رئیس قوه قضاییه + تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا تابستان سال ۶۰ فصل پر حادثه ای بود. ترور مقام معظم رهبری در مسجد ابوذر، شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن از یارانش در حزب جمهوری و هشتم شهریور انفجار دفتر نخست وزیری که منجر به شهادت رییس جمهور و نخست وزیرش شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  تابستان سال ۶۰ فصل پر حادثه ای بود. ترور مقام معظم رهبری در مسجد ابوذر، شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن از یارانش در حزب جمهوری و هشتم شهریور انفجار دفتر نخست وزیری که منجر به شهادت رییس جمهور و نخست وزیرش شد. شهید رجایی در غم از دست دادن شهید بهشتی مانند دیگر از یاران قدیمی وی بسیار اندوهناک بود و شاید اگر می دانست طول عمر فراق اندک است اینگونه بی تابی نمی کرد.

دو ماه بعد از فاجه هفتم تیر بود که دیداری دیگر با شهید بهشتی برای دوست قدیمی اش میسر شد. تصویر پیش رو شهید رجایی را نشان می دهد در غم از دست دادن رییس قوه قضاییه شهید بهشتی. 
116346_183 116347_822 116348_144

Share