اجرای حکم قصاص دو محکوم قتل عمد در زندان مرکزی رشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، دو محکوم مرتکب به جرم قتل عمد صبحگاه امروز در زندان مرکزی شهر رشت به دار مجازات آویخته شدند.

edamبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، دو محکوم مرتکب به جرم قتل عمد صبحگاه امروز در زندان مرکزی شهر به دار مجازات آویخته شدند.

محکومین علیه نام برده شده در جدول ذیل در پی صدور حکم اعدام به جرم قتل عمد به قصاص نفس محکوم گردیده و حکم مذکور مورد تایید دیوان عالی کشور و ریاست محترم قوه قضائیه نیز قرار گرفته است و با عنایت به هماهنگی های صورت گرفته و سیر تشریفات و مراحل قانونی در بامداد یوم جاری مورخ ۱/۰۶/۱۳۹۳ احکام مجرمین ذیل الذکر با حضور مقامات رسمی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در محل زندان مرکزی شهرستان رشت به اجرا در آمد و اجسادآنها پس از اجرا جهت تحویل به سردخانه منتقل گردید./دادگستری کل استان گیلان

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر سن اهل / تبعه
۱ م.پ عباسعلی ۴۲ گیلان / ایران
۲ م.ح اسماعیل ۳۸ گیلان / ایران
Share