۹مرداد ۱۳۶۶/ جمعه خونین مکه+تصاویر

نهم مردادماه ۱۳۶۶ هزاران زائر ایرانی و تعدادی از زائران دیگر کشورهای اسلامی در مکه معظّمه، در حال انجام مراسم برائت از مشرکین بودند که به دست ماموران نظامی عربستان سعودی مورد تهاجم وحشیانه قرار گرفته و عده‌ای آز آنان به شهادت رسیدند.

نهم مردادماه ۱۳۶۶ هزاران زائر ایرانی و تعدادی از زائران دیگر کشورهای اسلامی در مکه معظّمه، در حال انجام مراسم برائت از مشرکین بودند که به دست ماموران نظامی عربستان سعودی مورد تهاجم وحشیانه قرار گرفته و عده‌ای آز آنان به شهادت رسیدند.
resized_404139_560 resized_404140_329 resized_404141_364 resized_404142_676 resized_404143_267 resized_404144_643 resized_404145_563 resized_404146_688 resized_404151_580 resized_404152_154

Share