گزارش تصویری دیدار جمعی از ورزشکاران با رییس جمهور

جمعی از ورزشکاران عصر سه شنبه با رییس جمهور دیدار کردند.     

جمعی از ورزشکاران عصر سه شنبه با رییس جمهور دیدار کردند.
2732098-3951483 2732098-3951461  2732098-3951466 2732098-3951475    155088 155089 155090 155107 155108 155110 155116 155091

Share