هنرمندان سینما در راهپیمایی روز جهانی قدس+تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جمعی از اهالی سینما با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس حمایت خود را از مقاومت اعلام و از کشتار غیر نظامیان اعلام انزجار کردند.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جمعی از اهالی سینما با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس حمایت خود را از مقاومت اعلام و از کشتار غیر نظامیان اعلام انزجار کردند.
IMG12354856 IMG12354905 IMG12354956 IMG12355050 IMG12355093 IMG12355139 IMG12355173 IMG12355235 IMG12355285 IMG12355330 IMG12355377 IMG12355429 IMG12355532 IMG12355605 IMG12355641 IMG12564400 IMG12564556 IMG12564586 IMG12564627 IMG12564661 IMG12564734 IMG12564766 IMG12564819 IMG12564870 IMG12565024 IMG12565076 IMG12565148

 

Share