مجوز گسترش نهادهای پولی و بانکی در منطقه آزاد انزلی صادر شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،براساس مصوبه جدید بانک مرکزی ایران، مجوز امکان ایجاد شعب نهادهای پولی و بانکی در مناطق آزاد صادر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، براساس مصوبه جدید بانک مرکزی ایران، مجوز امکان ایجاد شعب نهادهای پولی و بانکی در مناطق آزاد صادر شد.

بانکmedبنابراین مصوبه، بانکها و موسسات پولی کشور می توانند نسبت به ایجاد شعب جدید خود طبق ضوابط و مقررات بانکی در منطقه آزاد انزلی و سایر مناطق آزاد اقدام نمایند.

سازمان منطقه آزاد انزلی به منظور ایجاد شرایط حضور گسترده بانکهای داخلی و خارجی به عنوان یکی از مهمترین پیش نیازهای فعالیت سرمایه گذاران در راستای رونق فضای کسب و کار و ارائه خدمات متنوع به سرمایه گذاران و کارآفرینان محدوده این منطقه از تمامی موسسات بانکی-پولی علاقمند به حضور در منطقه برای فعالیت و خدمات رسانی دعوت بعمل آورده است.

گفتنی است با این مصوبه محدودیت قبلی ایجاد شعب بانکی جدید در مناطق آزاد تجاری – صنعتی بر طرف شده و هم اکنون فضا و بستر لازم برای توسعه و گسترش فعالیت این نهادها مهیا شده است.

براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور تأسیس شعب بانک ها یا موسسات اعتباری ایرانی و خارجی با پیشنهاد سازمان و تأیید بانک مرکزی شروع به فعالیت می کند و از سوی دیگر ایجاد بانک و موسسات اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد، موکول به پیشنهاد سازمان مربوطه و تصویب اساسنامه آن توسط شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی است.

هم اکنون افزون بر ۱۰ شعبه از بانکهای داخلی در محدوده منطقه آزاد انزلی در حال ارائه خدمات بانکی می باشند.

Share