عکس دیده نشده از شهید مطهری و آیت الله طالقانی

عکس ۵۵ سال قبل در کرج گرفته شده است . مرحوم حجت الاسلام حاج سیدجوادی نیز در عکس دیده می شود.

عکس ۵۵ سال قبل در کرج گرفته شده است . مرحوم حجت الاسلام حاج سیدجوادی نیز در عکس دیده می شود.
14-7-29-98311

Share