شیوه های سنتی جذب کمک های مردمی تغییر یابد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با تأکید بر انجام اقدامات کارآفرینانه در موسسات خیریه گفت: با این اقدام می توان جامعه مددجویان را کاهش داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با تأکید بر انجام اقدامات کارآفرینانه در موسسات خیریه گفت: با این اقدام می توان جامعه مددجویان را کاهش داد.
ranjkeshedیونس رنجکش در همایش موسسه خیریه آبشار عاطفه ها افزود: شناخت جامعه هدف مددجویان و ظرفیت های آنان یکی از ضرورت هایی است که باید مورد توجه موسسات خیریه قرار گیرد چون در میان این افراد هستند کسانیکه با اندکی حمایت می توانند روی پای خود بایستند.
وی مهارت آموزی به مددجویان تحت پوشش موسسات خیریه را از اقدامات مهمی دانست که باید با شناخت از توانمندیهای افراد و مدیریت امکانات در موسسات انجام گیرد.
به گفته وی ، موسسات خیریه باید با اقداماتی نوآورانه در راستای کاهش جمعیت مددجویی حرکت کنند و بتوانند ضمن ایجاد هماهنگی با خیرین از خدمات و تولیدات مددجویان نیز استفاده کنند.
وی تغییر در شیوه های جذب خیرین و کمک های مردمی در راستای حمایت از مددجویان را یکی از ضرورت ها دانست و خواستار استفاده از روش های جدید با حفظ کرامت انسانی شد.
سپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان اضافه کرد: شیوه های سنتی که امروزه با فروش قبض های مختلف و یا ایجاد ایستگاههایی در چهارراه ها انجام می گیرد،چندان برازنده جامعه فرهنگی استان گیلان نیست.
وی ادامه داد: گیلان استانی گردشگر پذیر با ظرفیت های بالایی است که اینگونه روش ها می تواند نمای خوبی از منظر گردشگران ایجاد نکند و ذهنیت آنان را نسبت به جایگاه فرهنگی گیلان تغییر دهد.
وی خواستار ساماندهی شیوه های جمع آوری کمک های مردمی برای کمک به نیازمندان توسط سازمان های مردم نهاد خیریه شد.
وی افزود:موسسات خیریه باید با برنامه ریزی و اقدامات نوآورانه اعتماد جامعه را به مجموعه خود جلب تا آنان به خدمات خیریه بپردازند.
دراین جلسه که به همت موسسه خیریه آبشار عاطفه ها برگزار شدو مدیرعامل کشوری این موسسه ،فرمانداران رشت و صومعه سرا،مشاوران استاندار و جمعی از مدیران موسسات خیریه و دستگاههای اجرایی حضور داشتند.

Share