شهردار کوچصفهان عضو مجمع شهرداران صلح جهانی شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد علی اباذری شهردار کوچصفهان  با حکم رئیس بین‌المللی شهرداران صلح جهانی عضو مجمع شهرداران صلح جهانی شد. شهردار هیروشیمای ژاپن و رئیس سازمان بین المللی شهرداران صلح با ارسال نامه‌ای به شهردار کوچصفهان اظهار امیدواری کرد با یاری شهرداران عضو این سازمان و ارتباطات فرهنگی بین شهرداران و شهروندان در دنیا […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد علی اباذری شهردار کوچصفهان  با حکم رئیس بین‌المللی شهرداران صلح جهانی عضو مجمع شهرداران صلح جهانی شد.

شهردار هیروشیمای ژاپن و رئیس سازمان بین المللی شهرداران صلح با ارسال نامه‌ای به شهردار کوچصفهان اظهار امیدواری کرد با یاری شهرداران عضو این سازمان و ارتباطات فرهنگی بین شهرداران و شهروندان در دنیا بتوان گامی برای ترویج فرهنگ صلح و دوستی و زدودن جنگ و خشونت از چهره جهان برداشت و دنیایی پر از صلح و بدون سلاح شیمیایی را شاهد بود.

ماتسویی کازومی در نامه خود به «محمد علی اباذری» شهردار کوچصفهان آورده است: ما در نقطه آغازین حساسی برای مبارزه برای رهاسازی خود از تهدید هسته‌ای قرار داریم، بیایید با هم برای رسیدن به جهانی صلح‌آمیز و آینده‌ای روشن‌تر تلاش کنیم، منتظر مشارکت شما در فعالیت‌های شهرداران صلح از جمله جنبش چشم‌انداز ۲۰۲۰ هستیم.

همچنین در این نامه‌ خطاب به شهردار کوچصفهان با تبریک عضویت وی ذکر شده است: امیدواریم با مشارکت و تعامل شهرداران صلح، جهانی بدون سلاح هسته‌ای را شاهد باشیم.
88318b45-7bfd-46d4-99bf-bafe3cf664a4_20140724_134954/فراسوی کوچصفهان

Share