تقدیر از رییس و دبیر سابق مجمع نمایندگان گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در نشست مجمع نمایندگان گیلان با استاندار از دکتر حسن تأمینی نماینده رشت و دکتر محمدحسین قربانی نماینده ی آستانه اشرفیه به عنوان رئیس و دبیر سابق مجمع نمایندگان قدردانی شد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در نشست مجمع نمایندگان گیلان با استاندار از دکتر حسن تأمینی نماینده رشت و دکتر محمدحسین قربانی نماینده ی آستانه اشرفیه به عنوان رئیس و دبیر سابق مجمع نمایندگان قدردانی شد .
9011 9012

Share