تجمیع پردیس های علوم و تحقیقات با واحد های مراکز استانها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دکتر علیرضا امیرتیموری گفت: ایجاد همگرایی بین دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری یکی از فواید اجرای طرح تجمیع پردیس های علوم و تحقیقات با واحد های مراکز استانهاست

teymoori-32به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دکتر علیرضا امیرتیموری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، گفت: ایجاد همگرایی بین دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری یکی از فواید اجرای طرح تجمیع پردیس های علوم و تحقیقات با واحد های مراکز استانهاست.
دکتر علیرضا امیرتیموری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در گفتگو با خبرنگاران گفت: در چند سال گذشته دانشگاه آزاد اسلامی با مخاطراتی مواجه شد که این موانع موجب تأثیر گذاری بر روی روند کیفیت تحصیلات تکمیلی شد و متعاقب آن شرایطی برای دانشگاه بوجود آمد که ادامه این روند موجب موازی کاری و رقابت ناسالم در دانشگاه شد. بر اساس توافق با وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری مقرر شد تا از مهرماه ۱۳۹۳،تمام پردیس های فاقد مجوز ضمن ادغام با واحد های مادر و مراکز استانها، تعطیل شود لذا دانشگاه بر آن شد تا با ایجاد هم افزایی و ایجاد رقابتی سالم در جهت رسیدن به اهداف کلان دانشگاه آزاد اسلامی اقدام کند و اجرای این تجمیع، انگیزه ای جهت اجرای قانون و نشانه قانون گرایی دانشگاه آزاد اسلامی است.
دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، همچنین اظهار کرد: تجمیع پردیس های علوم و تحقیقات باعث خواهد شد علاوه بر ایجاد شرایطی مطلوب برای آنها، ضمن تقویت کیفیت آموزش و استفاده درست از ظرفیت های موجود در دانشگاه، بر هم افزایی توان علمی واحد ها تأثیر گذار باشد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، پرهیز از موازی کاری را یکی دیگر از فواید تجمیع خواند و تأکید کرد: با تجمیع پردیس های علوم و تحقیقات با توجه به وجود رشته های مشابه در آنها با رشته های فعال در دیگر واحد ها ، از موازی کاری اداری به صورت همزمان پرهیز شده و از وارد آمدن آسیب جدی به دیگر واحد ها، جلوگیری می شود.
دکتر امیرتیموری، تصریح کرد: از دیگر محسنات این تجمیع، کاهش هزینه هایی است که از موازی کاری ها جلوگیری و با عث چابک تر شدن سازمان مرکزی دانشگاه خواهد شد.همچنین با افزایش سرانه واحد ها ، زمینه ارتقای این واحد ها نیز فراهم می گردد.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: توسعه کیفی دانشگاه و کیفی سازی یکی از اهداف سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی است که با اجرای تجمیع پردیس علوم و تحقیقات محقق خواهد شد.
دکتر علیرضا امیرتیموری یادآور شد: ایجاد همگرایی بین دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری یکی دیگر از فواید اجرای طرح تجمیع پردیس های علوم و تحقیقات با واحد های مراکز استانهاست که در عین حال این امر با حفظ حقوق دانشگاه آزاد اسلامی همراه خواهد بود.

Share