از فرجی تا نجفی، تفاوت تنها یک حرف است

از فرجی تا نجفی، تفاوت تنها یک حرف است پس از ماه‌ها کش و قوس، مجلس وزیر علوم را در هفته دولت از دولت اخراج کرد تا نشان دهد که هیچ گونه تعارفی در کار نیست و زمانی که اراده مجلس بر امری قرار گرفت، آن کار انجام خواهد شد حتی اگر عید فطر آن […]

از فرجی تا نجفی، تفاوت تنها یک حرف است
پس از ماه‌ها کش و قوس، مجلس وزیر علوم را در هفته دولت از دولت اخراج کرد تا نشان دهد که هیچ گونه تعارفی در کار نیست و زمانی که اراده مجلس بر امری قرار گرفت، آن کار انجام خواهد شد حتی اگر عید فطر آن را یک ماه به تعویق انداخته باشد.
از نظر جامعه دانشگاهی عملکرد یک ساله وزیر علوم مثبت بود و آقای رئیس جمهور نیز اعلام کرده بودند که با رفتن آقای فرجی‌دانا، مسیر ایشان ادامه خواهد داشت و مجلس می‌بایست با دریافت پیام آقای رئیس جمهور نسبت به برکناری آقای وزیر اقدام می‌کرد که متأسفانه پیام آقای رئیس جمهور درست به مجلس منتقل نشده بود و نتوانست تأثیر مثبتی بر نظر استیضاح کنندگان بگذارد.
آقای رئیس جمهور با عدم حضور در جلسه استیضاح، همگان را در برزخ تحلیل قرار داد که یا استیضاح از نظر ایشان مهم نبود و یا حضور شخص خاص در رأس وزارت خانه چندان اهمیتی ندارد و مسیر و عملکرد وزارت خانه است که مورد توجه ایشان است و مطمئنا ایشان شخصی که نتواند منویات دولت تدبیر و امید را جامعه عمل بپوشاند، بر مسند وزارت نخواهند گمارد و یا شاید هم پیشینه استیضاح‌ های پس از انقلاب که در زمان حضور روسای دولت، بیشتر استیضاح‌ها رأی آورده بودند، دلیل عدم حضور ایشان در جلسه رأی اعتماد بود.
به نظر می‌رسد مجلس با وزیری که صفت دانشمند به خود می‌گیرد چندان میانه خوبی ندارد و مجلس در دولت اصلاحات نیز برای وزیری که آقای خاتمی ایشان را وزیر دانشمند کابینه خود خوانده بودند، مسیر استیضاح را در پیش گرفت. اگر چه در آن مجلس، دانشمند کابینه اصلاحات موفق شد اعتماد مجدد مجلس را کسب کند اما دانشمند خدوم کابینه اعتدال از صافی مجدد مجلس عبور نکرد و جای خود را به دیگر مرد اعتدالی کابینه تدبیر و امید سپرد.
با نگاهی به سابقه و نام سرپرست وزارت علوم می‌شود به وضوح موضع گیری رئیس جمهور را در مقابل استیضاح مشاهده کرد که هنوز هم بر مسیر آقای فرجی، وزیر دانای کابینه خود اصرار دارند و حتی در انتخاب جانشین ایشان، شباهت و نزدیکی در نام را نیز مد نظر قرار دادند و جانشین ایشان فقط یک حرف با آقای فرجی تفاوت دارد و این خود خبر خوشی برای دوستداران وزیر برکنار شده است.
در پایان استیضاح و زمانی که رئیس محترم مجلس حکمیت آقای وزیر را قبول کردند و شروطی را برای ادامه کار اعلام داشتند که پس از بیانات ایشان، معاون اول نیز قول انجام آنها را داد، دیگر حجت بر نمایندگان تمام شده بود که اگر استیضاح سیاسی نیست به آن رأی مخالف بدهند و همگان دیدند که دولت، نهایت مراعات و همکاری با مجلس را نشان داد اما به نظر می‌رسید هدف، حذف وزیر بود و نمایندگان مردم تصمیم خود را از پیش گرفته بودند.
از فرجی تا نجفی تفاوتی نیست و در صورت حفظ معاونین منصوب آقای فرجی دانا، مسیر حرکت در وزارت علوم تغییری نخواهد کرد و مجلس بهتر است بار دیگر قوانین مربوط به استیضاح را به صورت جدی بررسی کند که دولت و مجلس امکان تقابل بر سر موضوعی چون استیضاح را نداشته باشند و نتیجه استیضاح در عمل، منافعی برای کشور داشته باشد.

سام سکوتی بداغ
پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

Share