آقای نماینده، بزرگی هیچ کس در شکست دیگران نیست

آقای نماینده، بزرگی هیچ کس در شکست دیگران نیست وقتی که انسان بزرگ شد و در جمع بزرگان ورود کرد، تمامی حرکات و بیانات او باید نشان از بزرگی و درایت در خود داشته باشد و برای جمع کردن آبرو برای یکی، آبروی دیگری را چوب حراج نزند. بی دلیل نیست که می‌گویند ضریب اشتباه […]

آقای نماینده، بزرگی هیچ کس در شکست دیگران نیست
sokotiوقتی که انسان بزرگ شد و در جمع بزرگان ورود کرد، تمامی حرکات و بیانات او باید نشان از بزرگی و درایت در خود داشته باشد و برای جمع کردن آبرو برای یکی، آبروی دیگری را چوب حراج نزند. بی دلیل نیست که می‌گویند ضریب اشتباه انسان بزرگ همیشه در ضرایب بزرگتری ضرب می‌شود و تبعات کلام او حتی اگر سهوا بر زبان رانده شود، دامنگیر بسیاری خواهد شد.
مصاحبه آقای عاشوری، نماینده محترم مردم فومن، در مجلس شورای اسلامی یکی از آن سخنانی است که نیاز به دقت بیشتر از سوی نماینده محترم دارد و بنظرم ایشان باید از نگاه منطقه‌ای پرهیز کنند و حتی اگر سخنی که در صحت آن، که در این مورد بحث وجود دارد، بنده به عنوان یک شهروند تالشی از ایشان تقاضا دارم تا در صورت متقن بودن کلام خود، آن را به اثبات برسانند که در بیان آن می‌بایست رعایت اصل امانت را می‌کردند.
شکی نیست جایگاه نمایندگی ایجاب می‌کند که ایشان و همکارانشان از موضوعاتی مطلع باشند که یک شهروند را بدانها دسترسی نیست، اما آیا اخلاق سیاسی حکم به افشای آن می‌کند؟ آن هم زمانی که کلام بر زبان رانده شده، القای بی‌نظمی و متصف کردن قومی و شهرستانی به نا آرامی را می‌کند!
دفاع تمام قد آقای نماینده از فرماندار شهرستان حوزه نمایندگی خود، بسیار قابل احترام و نشان از همراهی و همگامی آقای فرماندار با نماینده شهر دارد اما جناب عاشوری نباید از کیسه شهرستان دیگر برای آبروی فرماندار خود خرج کنند!
نماینده محترم شهرستان فومن، شما بهتر است اگر مشکلی وجود دارد آن را با دوستانی حل کنید که در جو سنگین روزهای انتخابات، در ستاد آقای دکتر حسن روحانی خطر کردند و امروز به نظر در تصمیم‌گیری‌ها نادیده انگاشته شده‌اند و برای بزرگ کردن فرماندار خود، دست به دامن تالش نشوید که اگر فرماندار تالش امکان برگزاری انتخابات را نداشت، پس از بازنشستگی مسئولیت در استانداری نمی‌گرفت.

سام سکوتی بداغ

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار  یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آنها  نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران و رعایت اصول حرفه ای خبرنگاری از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

Share