گزارش تصویری یادواره ۹۶ شهید عملیات رمضان و سردار شهید میثم محمدبیگلو- مهدیه رشت

 

pic (1) pic (2) pic (3) pic (4) pic (5) pic (6) pic (7) pic (8) pic (9) pic (10) pic (11) pic (12) pic (13) pic (14) pic (15) pic (16) pic (17) pic (18) pic (19)  pic (21) pic (22) pic (23) pic (24) pic (25) pic (26) pic (27) pic (28)

Share