گزارش تصویری ورود تیم ملی به شهر سالوادور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،بازیکنان تیم ملی صبح امروز و پس از انجام تمرین کوتاه و سبک خود که بیشتر تنیس فوتبال بود را در کمپ کورینتیانس شهر سائوپائولو انجام دادند و پس از صرف ناهار و استراحتی کوتاه ، ساعت ۱۵:۲۰ دقیقه راهی فرودگاه شدند تا به سالوادور بیایند. کاروان تیم ملی […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،بازیکنان تیم ملی صبح امروز و پس از انجام تمرین کوتاه و سبک خود که بیشتر تنیس فوتبال بود را در کمپ کورینتیانس شهر سائوپائولو انجام دادند و پس از صرف ناهار و استراحتی کوتاه ، ساعت ۱۵:۲۰ دقیقه راهی فرودگاه شدند تا به سالوادور بیایند.
کاروان تیم ملی پس از ورود به فرودگاه و دقایقی حضور در بخش ویژه تیم های ملی که برای جام جهانی تدارک دیده شده بود به سمت سالوادور حرکت کرده و پس از یک ساعت و ۵۰ دقیقه پرواز به این شهر رسیده و وارد هتل خود در این شهر شدند و در بدو ورود مورد استقبال تعداد زیادی از ایرانیان حاضر در محل هتل قرار گرفتند که برای تشویق تیم ملی آمده بودند.

f6eb09de34590c387759299f9ce95315_1076_ 3a8c28ef8e15b67b6c57fed51390e438_1076_ 7b7891a52357e4bdcf2041d5b7819c16_1076_ 08f01ad5b5daae7d6883e8cab0a91a34_1076_ 8ad7d065aca955a614f78b853b337a77_1076_ 8bd0368a38649704e16b2a7dfec2edc8_1076_ 8c25e245e39da2dea591f745c55c35b0_1076_ 8f3b9c41d36d9864c807c47115f9593e_1076_ 8f56b757f21c48a976d0d5aa0412f47c_1076_ 14cb89e8ae7e30302f124d740a4ded9b_1076_ 19d2cde54be5fc0b188dbe6950277522_1076_ 21ea76417a0438f2314553318cd4bf2c_1076_ 28e940de84e8a40cac68d96e0e057a2c_1076_ 54b7d478d8e1c9a4a26d563d3f967e3f_1076_ 60a60e8531f79394be77e3b64c4c83f4_1076_ 66c59892023ad6b08c512d995d4c4945_1076_ 86bb03d86350155aa44390d6eb05ee6b_1076_ 00126eda129f42063796c6cd58d9c042_1076_ 352d8afc3979be523a9e09a8703f22ea_1076_ 918aa2905d87b0e058e9dd5a62c421ae_1076_ 7478b2dd5a37c372c8343d2868f17ec5_1076_ 13456e73f197c6c5a16cb92e3536e101_1076_ 131340ee37a73444269eb1ee186344ed_1076_ 73331937d0fe9d39635ccef7a5debbed_1076_ aa7d0220cfeb4358fad321e3a0449fdd_1076_ ae17e80037acfa867a1831535bc785e5_1076_ c1104d365e0b92bf6142c2acc3a31eb1_1076_ e8e234337503ba15620f0185f8ddeda4_1076_

Share