گزارش تصویری سالگرد شهادت شهید انصاری و نورانی در مسجد قدس رشت

IMG_1343 IMG_1370 IMG_1368 IMG_1366 IMG_1363 IMG_1361 IMG_1352 IMG_1351 IMG_1371 IMG_1374 IMG_1382 IMG_1385 IMG_1389 IMG_1394 IMG_1396 IMG_1400 IMG_1402 IMG_1409 IMG_1415 IMG_1421 IMG_1422 IMG_1433 IMG_1447 IMG_1450 IMG_1453 IMG_1454 IMG_1473 IMG_1492 IMG_1362

Share