کیهان: امضاهای استادان برای دفاع از فرجی دانا به زور گرفته شده

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،مافیای افراطیون در وزارت علوم با ارعاب برخی اساتید آنان را مجبور به امضای طومارهای حمایت از مواضع غیرقانونی وزیر علوم می‌کند. این رفتار البته مسبوق سابقه است چنان که برخی پدرخوانده‌های افراطیون در مجلس ششم، با روش تهدید و ارعاب یا تطمیع مجبور می‌کردند خلاف باور و میلشان […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،مافیای افراطیون در وزارت علوم با ارعاب برخی اساتید آنان را مجبور به امضای طومارهای حمایت از مواضع غیرقانونی وزیر علوم می‌کند.کیهان

این رفتار البته مسبوق سابقه است چنان که برخی پدرخوانده‌های افراطیون در مجلس ششم، با روش تهدید و ارعاب یا تطمیع مجبور می‌کردند خلاف باور و میلشان برخی نامه‌های تهیه شده در مرکزیت مافیا را امضا کنند و بدین ترتیب چنین القا شود که مافیای یاد شده در انزوا و اقلیت نیست.
تحرک اخیر به واسطه مطرح شدن استیضاح فرجی‌دانا در مجلس صورت می‌گیرد. نمایندگان مجلس سال گذشته با وجود برخی هشدارها درباره اینکه فرجی‌دانا آلت دست افراطیون و جریان فتنه است، به وی حسن‌ظن نشان دادند اما وی برخلاف وعده‌ها و تعهدات خود عمل کرد.

کیهان/

Share