کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان ممنوع شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با صدور بخشنامه ای، هرگونه کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه های دولتی را منع کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با صدور بخشنامه ای، هرگونه کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه های دولتی را منع کرد.

dolat31008 به استناد بخشنامه جانشین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، دستگاه های اجرایی از کسر حق بیمه از اضافه کاری کارکنان دولت منع شدند.

این بخشنامه تمام دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را ملزم کرده که از اواسط تیر ماه سال جاری از اضافه کاری کارکنان دولت، حق بیمه کسر نکنند.

عدم کسر حق بیمه از اضافه کاری کارکنان دولت سبب خواهد شد همه کارکنانی که مشمول صندوق تامین اجتماعی هستند از این پس نتوانند به هنگام بازنشستگی از پاداش پایان خدمت برخوردار شوند و میزان پاداش آنان تنها براساس آخرین حکم کارگزینی ملاک عمل دستگاه های دولتی خواهد بود.

در بخشنامه شماره ۲۰۰.۹۳.۵۲۷۱ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید شده که شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه ۲۵ فروردین ماه سال جاری این دستورالعمل را به استناد ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر و به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است.

هرچند در بخشنامه یادشده تصریح شده است که در ماده ۵۹ قانون برنامه توسعه پنجم در خصوص کسر حق بیمه از اضافه کاری کارمندان حکم صریحی وجود ندارد، اما دستگاه های اجرایی سالیان متمادی با کسر سهم تامین اجتماعی از اضافه کاری کارکنان دولت مبالغی را به تامین اجتماعی پرداخت کرده اند.

پیش از این به استناد دستورالعمل رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بخشنامه مشابهی در سال ۸۸ به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد که با توجه به موضع گیری برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان سازمان ها و نهادهای دولتی، دستگاه های اجرایی در سال ۹۰ از اجرای آن منع شدند.
/مهر

Share