کاریکاتوری حقیقی از یک حقیقت تلخ انسانی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا کاریکاتور زیر نشان از یک اتفاق غیر انسانی دارد که توسط کشور تا دندان مسلح و گرگ سفت اسرائیل علیه مردم فلسطین در حال وقوع است کاریکاتور زیر در شبکه های اجتماعی مورد استقبال انسان های مخالف جنگ قرار گرفته است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا کاریکاتور زیر نشان از یک اتفاق غیر انسانی دارد که توسط کشور تا دندان مسلح و گرگ سفت اسرائیل علیه مردم فلسطین در حال وقوع است
کاریکاتور زیر در شبکه های اجتماعی مورد استقبال انسان های مخالف جنگ قرار گرفته است

1512529_580556982035430_2028751127_n

Share