چای با ماندگاری بیش از ۳ سال قابلیت مصرف مستقیم انسانی ندارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا از نظر استاندارد گیلان به استناد ضوابط و مقررات جاریه، مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ و همچنین ابلاغیه استانداری گیلان به دبیر محترم هیئت دولت ، چای های با ماندگاری بیش از سه سال قابلیت مصرف مستقیم انسانی ندارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیر کل استاندارد گیلان در پاسخ به این سوال که ” آیا مزایده مجدد ۱۸۷۰۰ تن چای خشک مربوط به تولید سالهای ۸۶ و ۸۸ به عنوان چای قابل مصرف و قابل شرب توسط سازمان مرکزی تعاون روستائی کشور صحیح است؟ ”
اظهار داشت : در خصوص صحیح بودن مزایده چای اُرتدکس ( چای سیاه ) موجود در انبارهای تعاون روستائی استان باید سازمان متبوع پاسخگو باشد.
manager-usefiامّا از نظر استاندارد گیلان به استناد ضوابط و مقررات جاریه، مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ و همچنین ابلاغیه استانداری گیلان به دبیر محترم هیئت دولت ، چای های با ماندگاری بیش از سه سال قابلیت مصرف مستقیم انسانی ندارد و فقط می تواند برای مصرف صنعتی مورد بهره گیری قرارگرفته و صادر شود.
با این فرض چای های تولید سال ۸۶ مورد مزایده که اعلام شده باید به کمپوست مبدل شود ، نه تنها قابلیت مصرف انسانی ندارد بلکه منطقی هم نیست که چای تولید سال ۸۷ قابل مصرف و قابل شرب تلقی شود .
یوسفی در ادامه خاطرنشان کرد:به هر حال این موضوعی است که دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی که هنگام برگزاری مزایده بعنوان یکدستگاه اثر گذار شرکت می کنند باید مد نظر داشته باشند و باورداشته باشیم حسب توصیه مقام معظم رهبری یعنی« حرکت روی ریل قانون» ، اعتقاد، اعتماد و اعتبار قانون و دیدگاههای فنی و علمی نباید اینقدر آشکارا مورد وهم و دچار خدشه قرار گیرد.

/روابط عمومی اداره کل استاندارد گیلان
ایرج ندیمی، محمد مهدی رهبری املشی،غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی،محمدحسین قربانی ،حسن تامینی،جابرکوچکی نژاد،مهردادلاهوتی،ناصرعاشوری،حمیدرضاخصوصی،حسن خسته بند،محمود شکری،صفرنعیمی رز،عطالله حکیمی،

Share