پلیس مزدک میرزایی را از ورزشگاه بیرون کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  پلیس برزیل گزارشگر ایران را از ورزشگاه دیدار ایران و بوسنی بیرون کرد. به نقل از فارس، در جریان دیدار تیم‌های ایران و بوسنی و در بین دو نیمه پلیس به داخل ورزشگاه آمده و مزدک میرزایی را از ورزشگاه بیرون کرد. نکته قابل توجه اینکه مزدک میرزایی هم […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  پلیس برزیل گزارشگر ایران را از ورزشگاه دیدار ایران و بوسنی بیرون کرد.مزدک932

به نقل از فارس، در جریان دیدار تیم‌های ایران و بوسنی و در بین دو نیمه پلیس به داخل ورزشگاه آمده و مزدک میرزایی را از ورزشگاه بیرون کرد.

نکته قابل توجه اینکه مزدک میرزایی هم آی دی کارت داشت و هم بلیت این دیدار را، اما چون باکس مخصوص برای گزارش این دیدار خریداری نشده بود، اجازه گزارش مستقیم از برزیل را پیدا نکرده و حق گزارش را پیدا نکرد.

Share