والله بالله تالله که دولت دوازدهم را به « دکتر »ما تحویل خواهید داد

به گزارش سرویس مجازی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا داوری نوشته است:جناب آقای حسن روحانی!والله بالله تالله که دولت دوازدهم را به دکترما تحویل خواهید داد.ما از امروز فقط ۱۱۱۰ روز صبر می کنیم.

به گزارش سرویس مجازی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،عبدالرضا داوری که مدیر مسوول نشریه اقتصادی است و از یاران و دوستداران محمود احمدی نژاد نیز به شمار می رود در صفحه شخصی خود عکس همراه با متنی منتشر کرده است.

داوری نوشته است:
جناب آقای حسن روحانی!
والله بالله تالله که دولت دوازدهم را به دکترما تحویل خواهید داد.ما از امروز فقط ۱۱۱۰ روز صبر می کنیم.خوبی اش هم این است که این دفعه ۳۰ میلیون رای دکتر ما را شما می شمارید تا دیگر همکاران و رفقایتان نتوانند با شعار تقلب کام ملت را تلخ کنند…
ونوشت:مجمع تشخیص مصلحت نظام-جهت استحضار و هماهنگی مقتضی.

davarzani

Share