همکاری مردم با مامورین ممیزی ، بستری برای توسعه شهر است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهردار رشت گفت : از مردم که متولیان و صاحبان اصلی این شهر هستند و شهرداری نیز متعلق به آنان می باشد ، انتظار داریم که با احساس مسئولیت خویش به ارتقای کیفیت زندگی شهری کمک کنند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد ابراهیم خلیلی شهردار رشت گفت : در بحث مدیریت شهری مفاهیمی وجود دارد که ناگزیر هستیم به آنها توجه کنیم یکی از آن مفاهیم ، توسعه شهر بر مبنای قانون و برنامه است ، زیرا تامین زیر ساخت های توسعه به لحاظ اینکه مردم در شهر بزرگی چون رشت از زندگی آرام توام با توسعه برخوردار گردند نیاز به دریافت اطلاعات کافی و دا ده هایی مستند می باشد تا در شهر برنامه ریزی صحیحی صورت پذیرد و ساماندهی مناسبی لحاظ گردد .

khalili_9460شهردار رشت افزود : یکی از موارد مهمی که در شهر رشت دنبال می کنیم ممیزی است ، بر اساس ماده ۹ قانون نوسازی و عمران شهری، باید هر ۵ سال یکبار ، شهر را ممیزی کنیم و ممیزی بر این پایه ها استوار است که اطلاعات جامعی از مجموعه ساخت و سازها ، املاک ، سلامت شهروند ، شبکه ها ، کاربری ها ، میزان رعایت و انجام ساخت و سازها بر اساس پروانه های صادره ، اطلاعات متعلق به ملک به دست آوریم چون می خواهیم برنامه ریزی های لازم در خصوص اعمال مدیریت شهری که عمدتاً نگاهمان تحقق مدیریت یکپارچه شهری است ، داشته باشیم.
خلیلی تصریح کرد : برای اینکه شهر را به صورت توسعه پایدار اداره کنیم باید بر اساس اطلاعات صحیحی باشد که مردم این شهر ، در اختیار مامورین ممیزی قرار می دهند .
وی تاکید نمود : امروزه در رشت کار مهمی آغاز گردیده و نیروهای مختلف فنی و خدماتی برای انجام ممیزی آموزش دیده اند تا در فاصله زمانی تعیین شده ، شهری ایجاد کنیم که از قابلیت های استاندارد و کیفیت بالا برخوردار باشد.

وی افزود : از مردم که متولیان و صاحبان اصلی این شهر هستند و شهرداری نیز متعلق به آنان می باشد ، انتظار داریم که با احساس مسئولیت خویش به ارتقای کیفیت زندگی شهری کمک کنند ، زیرا به هر میزانی که از همراهی مردم بهره مند باشیم ، زمینه های ارائه خدمات بیشتر و متناسب آن ، رفاه شهروندان نیز افزایش خواهد یافت و در این راستا از همگان خواستارم که با مامورین ممیزی نهایت همکاری را داشته باشند تا برنامه ریزی صحیح برای ارائه خدمات بیشتر و داشتن شهری بر حول محور توسعه سریعتر تحقق یابد.

Share