محاکمه مدیر سابق ایرنا با شکایت نماینده رودبار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران مسوول سابق خبرگزاری های ایسنا و ایرنا با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات رسیدگی خواهد شد. پرونده «ساسان والی زاده» مدیر سابق خبرگزاری ایسنا با شکایت شهرداری تهران و به اتهام افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر تشکیل شده است. همچنین […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران مسوول سابق خبرگزاری های ایسنا و ایرنا با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات رسیدگی خواهد شد.

dadgah-5803260پرونده «ساسان والی زاده» مدیر سابق خبرگزاری ایسنا با شکایت شهرداری تهران و به اتهام افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر تشکیل شده است.

همچنین به پرونده «مجید امیدی شهرکی» مدیر عامل سابق ایرنا با شکایت عطاالله حکیمی نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر رسیدگی خواهد شد.

/ایرنا

Share