لذت‌بردن از تماشای قتل عام +تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا تصاویری در سایت های مختلف خارجی منتشر شده است که شهروندان اسرائیلی در حال تماشای بمباران غزه هستند و این نشان دهنده اوج قساوت و بی رحمی این افراد است که شما تعدادی از این تصاویر رادر ادامه  مشاهده می کنید .  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا تصاویری در سایت های مختلف خارجی منتشر شده است که شهروندان اسرائیلی در حال تماشای بمباران غزه هستند و این نشان دهنده اوج قساوت و بی رحمی این افراد است که شما تعدادی از این تصاویر رادر ادامه  مشاهده می کنید .resized_651544_500 resized_651534_164 resized_651535_314 resized_651539_508 resized_651538_177 resized_651537_634 resized_651536_640 resized_651540_947 resized_651541_207 resized_651542_418 resized_651543_219

 

Share