عکس یادگاری رئیس جمهور در کنار گروه موسیقی barobax

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  گروه موسیقی Barobax در کنار رئیس جمهور عکس یادگاری گرفتند. پارسیانه/

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  گروه موسیقی Barobax در کنار رئیس جمهور عکس یادگاری گرفتند.

2363231_718

پارسیانه/

Share