عمومی شدن فرهنگ رانندگی و ترافیک نیازمند عزم عمومی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان بر عمومی شدن و عزم ملی در فرهنگ ترافیک و رانندگی در جامعه تأکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان بر عمومی شدن و عزم ملی در فرهنگ ترافیک و رانندگی در جامعه تأکید کرد.
teraedیونس رنجکش در جلسه کمیته ترویج،تبلیغ و آموزش فرهنگ ترافیک استان گیلان اظهار داشت:فرهنگ مجموعه باورها و باورداشت های شکل گرفته در یک جامعه است که در بستر زمان انجام می گیرد و اگر امروز به دنبال رفع دغدغه های ایجاد شده در خصوص تغییر فرهنگ در جامعه هستیم باید آن را به روش خودش برطرف کنیم.
وی اضافه کرد:یکی از ضرورت های امروز همگانی شدن آموزش در زمینه فرهنگ سازی است که باید از همه ابزارها،امکانات و نیروهای تأثیرگذار و مرجع جامعه بهره گرفت.
وی ادامه داد:راهنمایی و رانندگی با ظرفیت هایی که دارد در کنار سایر عوامل اجرایی استان می تواند در توسعه فرهنگ ترافیک و خروج از وضعیت امروز که موجب دغدغه های زیادی شده است،تأثیر بسزایی داشته باشد.
رنجکش اضافه کرد: پلیس راهور باید با ارائه برنامه های راهبردی زمینه های مشارکت سایر دستگاهها را فراهم کند تا از بستر نوآوری ها در آموزش بتوانیم سهم مشارکت عمومی را در این زمینه افزایش دهیم.
در این جلسه در خصوص ارائه راهکارهای عملی برای برنامه ریزی بهتر درخصوص توسعه فرهنگ ترافیک و رانندگی مباحثی نیز مطرح و به تصویب رسید.

Share