عملیات احداث دومین پایانه غرب شهر رشت در دستور کار قرار گرفت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مهندس طلیسگر معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت گفت : عملیات احداث دومین پایانه غرب درشهر رشت با پی گیری شهردار رشت و مصوبات شورای اسلامی شهر در محدوده جاده فومن ، در دستور کار شهرداری رشت قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مهندس طلیسگر معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت گفت : عملیات احداث دومین پایانه غرب درشهر رشت با پی گیری شهردار رشت و مصوبات شورای اسلامی شهر در محدوده جاده فومن ، در دستور کار شهرداری رشت قرار گرفته است.
telisgarطلیسگر افزود : این اقدام به منظور تسهیل در امر عبور و مرور و بازشدن گره های ترافیکی تقاطع غیر همسطح شهدای گمنام و همچنین ساماندهی پایانه های غیر اصولی محدوده مذکور انجام می پذیرد.
وی تصریح کرد : براساس تقاضاهای واصله از شهروندان درخصوص اصلاح هندسی بریدگی حمیدیان و استقامت و تصمیمات متخذه توسط اعضای کارگروه ترافیکی شهرداری رشت سعی بر آن شد در انتهای رفوژ میانی بلوار شهید بهشتی منتهی به تقاطع چراغدار حمیدیان ، جانپناهی برای دور زدن و گردش به چپ خودروها به سمت شهرک حمیدیان تعبیه گردد و در قسمت روبروی آن در پیاده روی سمت شهرک حمیدیان نیز به منظور ایجاد فضای مناسب دور زدن، ۳ متر از عرض پیاده رو در طول ۴۰ متر برداشت گردد و ایستگاه تاکسی نیز به ۳۰ متر جلوتر انتقال یابد.

وی افزود : در زمان بندی گردش به چپ چراغ به سمت حمیدیان نیز جهت جبران اصطکاک بین خودروهای در حال دور زدن و گردش به چپ کمی افزایش می یابد و چراغ ها و تابلوهای مورد نظر نیز نصب می شود.

مهندس طلیسگر تصریح کرد : اصلاح هندسی خیابان سعدی روبروی اداره نوسازی مدارس نیز به منظور رفاه حال شهروندان انجام خواهد پذیرفت .

Share